Wypełnij poniższe dane / Fill out the following data
Numer telefonu, który chcę przenieść / The phone number I want to transfer
Numer telefonu w sieci Lycamobile / Phone number in the Lycamobile network
Numer karty Lyca SIM / Lyca SIM card number
Seria i numer dowodu, PESEL, NIP lub REGON / ID number, PESEL, NIP or REGON number